NAVIGATIE
SOCIAAL
ADRES Pelikaanstraat 27 4709 BC Nispen
CONTACT e: info@cultureelnispen.nl t: 06 - 108 268 45

WELKOM

Twee weekenden kunst, cultuur en erfgoed in de Heerlijckheijd Nispen Op deze website vindt u alle informatie over Nispen Inspireert! 2019
Leven in vrijheid lijkt vanzelfsprekend maar dat is het niet. De Nispenaren hebben dit zelf ervaren tijdens de periode van de Tweede Wereldoorlog. De strijd die geleverd moest worden om de vrijheid te herwinnen, vergde ook in ons dorp menselijke offers en bracht verwoesting met zich mee. Dit najaar is het 75 jaar geleden dat voor Nispen na de bezetting van 1940, de vrijheid kwam. Dit jubileumjaar is een passende aanleiding om stil te staan bij de bevrijding en vrijheid. Want wie nieuws- en krantenberichten volgt weet dat ook in deze tijd vrijheid op tal van manieren en in tal van landen onder druk staat. Beoefenaars van kunst hadden en hebben op sommige plaatsen nog steeds te maken met de onvrijheid om actief te zijn. Niet voor niets dat in een land als Duitsland de vrijheid van kunst als een recht in de grondwet is opgenomen. En uiteindelijk maak je als kunstbeoefenaar gebruik van de artistieke vrijheid: zelf bepalen hoe je de werkelijkheid benadert, welke materialen je gebruikt of waardoor je je hebt laten inspireren. Vrijheid is essentieel om kunst te kunnen scheppen. En natuurlijk kan vrijheid eveneens in kleine en gewone dagelijkse zaken terugkomen, variërend van vrij van school en vakantie hebben, tot vrij van zorg- en werkverplichtingen. Vrijheid is ook genieten! ‘Kunst’ en ‘vrijheid’ twee onderwerpen die alles met elkaar te maken hebben en, samen met de historische context van 75 jaar bevrijding, voor ons de basis vormen voor meerdere activiteiten tijdens Nispen Inspireert! 2019. 

PROGRAMMA

Twee weekenden in september staan in Nispen kunst, cultuur en erfgoed centraal. De voorbereidingen daarvoor begonnen echter al veel eerder. Op 19 mei startten we  met het begin voor een gezamenlijk kunstwerk en leerlingen op de lokale basisschool gingen in lessen aan de slag om hun eigen kunstwerken met het thema Vrijheid te maken. De resultaten zijn tijdens Nispen Inspireert! te bewonderen. Alle actuele informatie over wat, wanneer en waar dan plaatsvindt, leest u hier

ONZE PARTNERS

Nispen Inspireert! komt tot stand in samenwerking met verschillende organisaties in en buiten ons dorp. Door mee te werken aan de invulling van het programma of door het verlenen van faciliteiten en financiële bijdragen. Samen maken we er iets moois van voor jong en oud, voor Nispenaren en voor iedereen die interesse heeft in kunst, cultuur of erfgoed
 
8  SEP
7  SEP
15  SEP
14  SEP

Kunst

Erfgoed

Cultuur

Parochiekern H. Maria Hemelvaart Nispen
NAVIGATIE
SOCIAAL
ADRES Pelikaanstraat 27 4709 BC Nispen
CONTACT e: info@cultureelnispen.nl t: 06 -108 268 45

WELKOM

Twee weekenden kunst, cultuur en erfgoed in de Heerlijckheijd Nispen Op deze website vindt u alle informatie over Nispen Inspireert! 2019
Leven in vrijheid lijkt vanzelfsprekend maar dat is het niet. De Nispenaren hebben dit zelf ervaren tijdens de periode van de Tweede Wereldoorlog. De strijd die geleverd moest worden om de vrijheid te herwinnen, vergde ook in ons dorp menselijke offers en bracht verwoesting met zich mee. Dit najaar is het 75 jaar geleden dat voor Nispen na de bezetting van 1940, de vrijheid kwam. Dit jubileumjaar is een passende aanleiding om stil te staan bij de bevrijding en vrijheid. Want wie nieuws- en krantenberichten volgt weet dat ook in deze tijd vrijheid op tal van manieren en in tal van landen onder druk staat. Beoefenaars van kunst hadden en hebben op sommige plaatsen nog steeds te maken met de onvrijheid om actief te zijn. Niet voor niets dat in een land als Duitsland de vrijheid van kunst als een recht in de grondwet is opgenomen. En uiteindelijk maak je als kunstbeoefenaar gebruik van de artistieke vrijheid: zelf bepalen hoe je de werkelijkheid benadert, welke materialen je gebruikt of waardoor je je hebt laten inspireren. Vrijheid is essentieel om kunst te kunnen scheppen. En natuurlijk kan vrijheid eveneens in kleine en gewone dagelijkse zaken terugkomen, variërend van vrij van school en vakantie hebben, tot vrij van zorg- en werkverplichtingen. Vrijheid is ook genieten! ‘Kunst’ en ‘vrijheid’ twee onderwerpen die alles met elkaar te maken hebben en, samen met de historische context van 75 jaar bevrijding, voor ons de basis vormen voor meerdere activiteiten tijdens Nispen Inspireert! 2019. 

PROGRAMMA

Twee weekenden in september staan in Nispen kunst, cultuur en erfgoed centraal. De voorbereidingen daarvoor begonnen echter al veel eerder. Op 19 mei startten we  met het begin voor een gezamenlijk kunstwerk en leerlingen op de lokale basisschool gingen in lessen aan de slag om hun eigen kunstwerken met het thema Vrijheid te maken. De resultaten zijn tijdens Nispen Inspireert! te bewonderen. Alle actuele informatie over wat, wanneer en waar dan plaatsvindt, leest u hier

ONZE PARTNERS

Nispen Inspireert! komt tot stand in samenwerking met verschillende organisaties in en buiten ons dorp. Door mee te werken aan de invulling van het programma of door het verlenen van faciliteiten en financiële bijdragen. Samen maken we er iets moois van voor jong en oud, voor Nispenaren en voor iedereen die interesse heeft in kunst, cultuur of erfgoed
 
7  SEP
8  SEP
14  SEP
15  SEP

Kunst

Cultuur

Erfgoed

Parochiekern H. Maria Hemelvaart Nispen